- Orthomoleculair therapeut -

Een orthomoleculaire behandelwijze is het verschaffen van optimale moleculaire concentraties van substanties die een lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren.

Orthomoleculaire gezondheid:
Goed- Beter- Nog beter- Best- Aller best!!

De wetenschappelijke studies vormen de basis van de orthomoleculaire geneeskunde en zorgen voor het begrijpen van de onderlinge samenhang van de verschillende lichaamssystemen.

De orthomoleculaire geneeskunde is gebaseerd op het herstellen en stimuleren van de eigen geneeskracht van het organisme. Dit kan alleen worden bereikt door te zorgen voor optimale beschikbaarheid van alle moleculen die voor herstelprocessen nodig zijn om ook op langere termijn goed te kunnen functioneren.

Ik begeleid en behandel mijn cliënten zo goed mogelijk door middel van orthomoleculaire therapie. Het werkingsmechanisme van het lichaam is de basis van de diagnostiek en aan de hand van de oorzaak worden oplossingen aangeboden die veilig kunnen worden ingezet.

Ik verschaf het inzicht in de verschillende biochemische processen in het lichaam om gerichte interventies in te zetten ter bevordering van het zelf genezend vermogen van het menselijke lichaam om ziekteprocessen te voorkomen of te herstellen.

‘Before you heal someone, ask him if he is willing to give up the things that made him sick’

(Hippocrates 460-377 v. Chr.)

logo_icon